Acte doveditoare ale respectarii criteriilor de departajare

Acte necesare inscrierii in invatamantul primar

Circumscriptii scolare arondate

Criterii de departajare

Precizari evaluare psihhosomatica